Хүндэтгэл

iso

CE гэрчилгээ

ISO гэрчилгээ

Аж ахуйн нэгжийн зээлийн гэрчилгээ

Гэрчилгээний зураг

2020 оны Сямэний олон улсын усан соёлын үзэсгэлэн

Exhibition
Exhibition
Exhibition
Exhibition

Жанжоугийн олон улсын усан аж ахуйн салбарын үзэсгэлэн

Zhangzhou International Aquaculture Industry Expo01
Zhangzhou International Aquaculture Industry Expo03
Zhangzhou International Aquaculture Industry Expo06
Zhangzhou International Aquaculture Industry Expo04
Zhangzhou International Aquaculture Industry Expo05
Zhangzhou International Aquaculture Industry Expo02